Thiết kế nhà văn hoá tổ 27 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Lam nha dep, lamnhadep.vn, lamnhadep.com, xaynhadep.com.vn, xaynhatrongoi.com.vn, thiet ke kien truc, thiet ke noi that, nha xinh, bep xinh, cungxaynhadep.com.vn, cungxaynhadep.vn xay nha dep, xay nha tron goi, chia khoa trao tay, xay nha ha noi, Leadco, cong ty co phan xay dung lead, lead construction joint stock company, xay dung, diendanxaydung, dien dan xay dung, diendanxaydung.vn, khoxaydung, vietcons, quocuy, quoc uy, quocuy.com,

Ngày đăng: 16/04/2012, 05:53 am
Công trình: Nhà văn hoá tổ 27 phường Bồ Đề
Chủ đầu tư: Ủ ban nhân dân phường Bồ Đề
Vị trí: Tổ dân phố tổ 27 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Hình thức: Thiết kế

Hình ảnh: