Hoàn thiện đồ nội thất nhà chị Thúy

Ngày đăng: 28/06/2012, 11:32 am
Công trình: Thi công đồ nội thất nhà chị Thúy
Chủ đầu tư:
Chị Thúy
Vị trí: Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Hình thức: Hoàn thiện nội thất

Hình ảnh: